Nowości
  Kategorie
  Kupuj na Raty  Sprzedaję na Allegro
  Zobacz moje aukcje na Allegro

  Znajdziesz nasz na OLX


  Znajdziesz nas na Ceneo

  Informacje
  Szybki kontakt
  dronyPRO.pl
  Warszawa, Bemowo

  E-mail  dronyPRO@gmail.com
   tel. +48 690 539 187
    www.dronyPRO.pl


   Regulamin

   Regulamin sklepu internetowego

   Sklep internetowy  dronyPRO.pl, dostępny pod adresem 01-476 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 35 lok. 60 , prowadzony jest przez firmę Benefits 4 Business Joanna Marzok, wpisaną przez Prezydenta Miasta St. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 755-122-65-19, Regon: 531302052.

   Regulamin zakupów

   1. Sklep internetowy dronyPRO.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.e-parrot.com.pl.

   2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie dronyPRO.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W sklepie mogą być sprzedawane części używane lecz o tym fakcie nasi klienci będą zawsze informowani.

   3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  dronyPRO.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

   4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy rachunek.

   5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

   6. Możliwe są następujące formy płatności:

   • Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
   • Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

   7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, dronyPRO.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

   Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

   Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. dronyPRO.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

   8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt dronyPRO.pl.

   9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

   10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

   11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

   12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

   13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

   14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

   15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

   16. Sklep dronyPRO.pl może odmówić realizacji zamówienia i ma obowiązek o tym fakcie niezwłocznie poinformować klienta jeżeli zamówiony towart jest niepełnowartościowy i nie nadaje się do sprzedaży ponieważ uległ uszkodzeniu, nie działa itp. Sklep dronyPRO.pl ma wówczas obowiązek zwrócić klientowi wszystkie wpłacone przez klienta pieniądze w terminie 3 dni od daty zakupu. Reguła ta dotyczy wszystkich miejsc w których Sklep Internetowy dronyPRO.pl wystawia swoje produkty tj. Sklep Internetowy dronyPRO.pl, Allegro, OLX oraz inne.  

   17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

   18. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

   19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie dronyPRO.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
   Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Benefits 4 Business Joanna Marzok  w Warszawie 01-476 Warszawa ul. Urbanowicza 35/60, posiadający NIP 7551226519 oraz REGON 531302052

    

   CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL?

   RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

   RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Państwa informacji, nie zablokowanie przepływu danych osobowych.

   Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Państwa usługę. Dzięki RODO będziecie mieć kontrolę nad tym kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe. 

   CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

   Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, finansowe, niefinansowe, wizerunek.

   CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH?

   Z tym pojęciem spotykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko co dzieje się z informacjami na Państwa temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.
   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi jak również niezbędne do wystawienia faktury. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z Benefits 4 Business Joanna Marzok  obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane związane z realizacją zamówienia. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wykonana usługa.

   KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO?

   –           osoby fizyczne

   –           osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

   –           osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

    

   INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO:

   –           uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych

   –           uzyskania informacji skąd Państwa dane znalazły się w posiadaniu Benefits 4 Business Joanna Marzok jeżeli 
                nie przekazaliście ich samodzielnie

   –           żądać od Benefits 4 Business Joanna Marzok  dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii 
                danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych

   –           sprostować dane osobowe

   –           żądać usunięcia danych osobowych

   –           wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach 
                Benefits 4 Business Joanna Marzok  

   –           żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

   –           wniesienia skargi do PUODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

   Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
   W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: joanna.marzok@wp.pl 
   Jednocześnie informujemy, że RODO wiążę wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
    

   Koszyk
   ...jest pusty

   Bestsellery
   Polecamy
   Newsletter
   e-Płatności
   Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

   Znajdziesz nas:


   Kupuj na Raty